Mgr. Milan Beneš

Narodil jsem se v roce 1988. V roce 2012 jsem ukončil studium na právnické fakultě a po promoci jsem nastoupil na pozici vyššího soudního úředníka u Okresního soudu v Mělníku, kde jsem byl zařazen do civilního a exekučního senátu. Na této pozici jsem pracoval více než rok a následně jsem nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Michala Račoka se sídlem v Praze. Zde jsem se věnoval generální praxi a pracoval jsem zde téměř rok a půl. Na poslední rok mé koncipientské praxe jsem nastoupil u dalšího školitele, kterým mi byl advokát JUDr. Ing. Petr Tomaštík, taktéž se sídlem advokátní kanceláře v Praze. V této advokátní kanceláři jsem se věnoval především odškodňování náhrady škody a nemajetkové újmy osob poškozených při dopravních nehodách, jakož i osob pozůstalých po obětech dopravních nehod. Mezi další nejčastější pracovní náplň patřilo odškodňování nároků zaměstnanců, které jim vznikly v souvislosti s pracovním úrazem.

V dubnu roku 2016 jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a od července téhož roku jsem začal vykonávat činnost jako samostatný advokát. Jako člen advokátní komory jsem zapsán pod evidenčním číslem 16922.